Algemene ziekten en geneesmiddelengebruik in relatie tot mondgezondheid

Kennis van algemene ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en stollingsstoornissen, is een voorwaarde om als mondhygiënist verantwoord te kunnen werken. In een vergrijzende bevolking neemt het ziektepercentage toe en daarmee ook het geneesmiddelengebruik. Zowel algemene ziekten als geneesmiddelen kunnen zich manifesteren in en rond de mond. Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars effect versterken of onbedoelde bijwerkingen veroorzaken. Een goede en betrouwbare anamnese is daarbij onontbeerlijk. Dat alles maakt dat het belangrijk is dat de mondhygiënist hiervan voldoende kennis heeft.

Leerdoelen
De cursist:
– kent de veel voorkomende algemene ziekten
– kan de uitkomst van de medische anamnese interpreteren
– weet hoe met de ASA classificatie om te gaan
– kent de interacties tussen algemene ziekten en het mondhygiënistisch handelen
– kent de interacties tussen geneesmiddelengebruik en mondhygiënistisch handelen
– herkent effecten van geneesmiddelengebruik in en om de mond
– kent de interacties van geneesmiddelen

Werkvorm
Deze cursus beoogt een overzicht te geven van: het zinvol werken met een anamnese, relevante algemene ziekten en geneesmiddelen, interacties van geneesmiddelen en manifestaties/bijwerkingen hiervan in en rond de mond.

Docent
Prof. Dr. R.R.M. Bos, emeritus hoogleraar MKA chirurgie, was werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij begeleidt nog een aantal promovendi en studenten is nog steeds betrokken bij vele gezondheidszorgopleidingen in binnen- en buitenland. Hij was verantwoordelijk voor onderwijs, onder andere in de lokale anesthesie, aan studenten Geneeskunde, Mondzorgkunde en Tandheelkunde.

Algemene informatie
Datum: Vrijdag 1 oktober 2021, 9.30 – 17.00 uur
Locatie: American Dental Trading, Laarakkerweg 5, 5061 JR Oisterwijk

Cursusprijs:
€ 490,- NVM-leden
€ 590,- niet NVM-leden
Exclusief het boek ‘Algemene ziekteleer voor tandartsen’.
Graag aangeven of je boek wenst aan te schaffen.

Aantal deelnemers: 25 maximaal
KRM: 6 Mondzorg-punten
CanMeds: Vakinhoudelijk handelen & Kennis en wetenschap


Inschrijven voor Algemene ziekten en geneesmiddelengebruik in relatie tot mondgezondheid

Ben je NVM-lid of heb je een account? Log dan nu in.
 
Plaats
Oisterwijk
Startdatum
vr 01 oktober 2021
Prijs
590,00
 

Persoonsgegevens

Adresgegevens


Let op! Bij het inschrijven maak je automatisch een account aan.

NVM-educatie mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 1985
E educatie@mondhygienisten.nl