De tandheelkundige anamnese

Adequate zorgplanning en zorgverlening begint met het afnemen van een adequate anamnese. Problemen, schadelijke processen en risico’s zijn in hoge mate afhankelijk van gedrag, gezondheid en omstandigheden van de zorgvrager. De zorgvrager (of diens ouder/begeleider) is dan ook de enige die hierover correcte informatie kan verschaffen. Een adequate anamnese omvat dus veel meer dan de vraag naar klachten en/of wensen.
Niet in de laatste plaats om de zorgvrager zelf bewust te maken van de (mogelijke) impact van het eigen gedrag, de eigen gezondheid en de eigen omstandigheden.
Als opmaat maar gezamenlijke regievoering door zorgvrager en zorgverlener.

Leerdoelen
De cursist:
– begrijpt het belang van een adequate anamnese in de mondzorg
– weet wat in een adequate anamnese aan de orde moet komen
– kent het belang van terugkoppeling en doorvragen
– leert terug te koppelen en door te vragen (of in ieder geval het belang daarvan)

Werkvorm
Op interactieve wijze worden aanpak, nut en noodzaak besproken van een zorgvuldige anamnese. In het kader van adequate zorgverlening.

Docent
Drs. Herman Wiegman (RU Utrecht, 1977) was werkzaam als algemeen practicus en na zijn afstuderen als socioloog (VU, 1987) daarnaast een aantal jaren als organisatieadviseur bij KPMG. Van 2003-2020 was hij verbonden aan ACTA.
Zijn tandheelkundige activiteiten binnen en buiten ACTA waren en zijn erop gericht om tandheelkundig handelen uitsluitend te laten plaatsvinden in het bredere kader van (mond)zorg op de langere termijn, met daarbij een centrale rol voor zorgdoel en zorgplan.

Algemene informatie
Datum: Donderdag 8 juni 2023, 13.30 – 16..30 uur
Locatie: Dental Best Practice, Watergoorweg 77, 3861 Nijkerk

Cursusprijs: € 395,-
Aantal deelnemers: 24 maximaal
KRM: 3 Mondzorg-punten
CanMeds: Vakinhoudelijk handelen & Kennis en wetenschap

Inschrijven

Op de hoogte blijven

Schrijf je in voor de maandelijkse NVM- educatie nieuwsbrief.

Naam(Vereist)

Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief gaat je akkoord met onze privacyverklaring.

NVM-educatie mondhygiënisten
Molenstraat 3c
7437 AH Bathmen

T 055-3121050
E info@dentalbestpractice.nl

KvK-nr 63019035
BTW nr. NL 172214622B01