Online training: De tandheelkundige anamnese

Adequate zorgplanning en zorgverlening begint met het afnemen van een adequate anamnese. Problemen, schadelijke processen en risico’s zijn in hoge mate afhankelijk van gedrag, gezondheid en omstandigheden van de zorgvrager. De zorgvrager (of diens ouder/begeleider) is dan ook de enige die hierover correcte informatie kan verschaffen. Een adequate anamnese omvat dus veel meer dan de vraag naar klachten en/of wensen.
Niet in de laatste plaats om de zorgvrager zelf bewust te maken van de (mogelijke) impact van het eigen gedrag, de eigen gezondheid en de eigen omstandigheden.
Als opmaat maar gezamenlijke regievoering door zorgvrager en zorgverlener.

Leerdoelen
De cursist:
– begrijpt het belang van een adequate anamnese in de mondzorg
– weet wat in een adequate anamnese aan de orde moet komen
– kent het belang van terugkoppeling en doorvragen

Docent
Drs. Herman Wiegman (RU Utrecht, 1977) was werkzaam als algemeen practicus en na zijn afstuderen als socioloog (VU, 1987) daarnaast een aantal jaren als organisatieadviseur bij KPMG. Van 2003-2020 was hij verbonden aan ACTA.
Zijn tandheelkundige activiteiten binnen en buiten ACTA waren en zijn erop gericht om tandheelkundig handelen uitsluitend te laten plaatsvinden in het bredere kader van (mond)zorg op de langere termijn, met daarbij een centrale rol voor zorgdoel en zorgplan.

Algemene informatie
Datum: Donderdag 8 juli 2021, 20.00 – 21.30 uur (Online)

Cursusprijs:
€ 50,- NVM-leden en niet NVM-leden

KRM: 2 Mondzorg-punten
CanMeds: Vakinhoudelijk handelen & Kennis en wetenschap


Inschrijven voor Online training: De tandheelkundige anamnese

Ben je NVM-lid of heb je een account? Log dan nu in.
 
Plaats
Startdatum
do 08 juli 2021
Prijs
50
 

Persoonsgegevens

Adresgegevens


Let op! Bij het inschrijven maak je automatisch een account aan.

NVM-educatie mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 1985
E educatie@mondhygienisten.nl