Kinderen in de praktijk; Tips & tricks

Het behandelen van kinderen in de praktijk vraagt een andere aanpak dan het behandelen van volwassen patiënten. In deze cursus worden praktische tips gegeven en ervaringen gedeeld over het behandelen van angstige kinderen, kinderen met ADHD, ASS en gedragsproblemen. Door vroegtijdig de risicofactoren van de ziekte cariës vast te stellen bij kinderen en hierop de preventie- en behandelingsaanpak op individuele niveau aan te passen. Kan de mondhygiënist er voor zorgen dat het cariësproces wordt stilgezet en er geen nieuwe cariësleasies ontstaan in de dentitie. Je leert tijdens deze theoretische cursus over ART/NRCT en metalen staalkronen via de Hall-techniek.

Leerdoelen
De cursist:
– heeft kennis genomen van de aandachtspunten bij het uitvoeren van een PMO, preventie en behandeling van kinderen
– kan een ICDASS-II score & röntgenbeoordeling geven van cariësleasies in de melkdentitie en blijvende dentitie aan de hand van casussen en kan aanbevelingen geven over verschillende behandelopties
– heeft kennis genomen van verschillende manieren van fluoride applicaties
– kan alternatieve mondverzorgingstips geven als de gebruikelijke mondzorg niet haalbaar is en/of toereikend om het cariësproces tot stilstand te brengen
– verkrijgt kennis over aandachtspunten bij het geven van voedingsadvies bij kinderen
– heeft kennis genomen en tips gekregen over behandeling van angstige kinderen, kinderen met ADHD, ADD en gedragsproblemen
– verkrijgt kennis over de behandelmethode ART/NRCT
– verkrijgt kennis over de behandelmethode metalen staalkroon via de Hall-techniek

Werkvorm
De cursus is een interactieve presentatie waarbij volop ruimte is voor discussie, om de aangeboden stof direct klinisch toepasbaar te laten zijn en ervaringen gezamenlijk te delen. Naast het theoretische gedeelte wordt er casuïstiek besproken met praktische tips & trics voor in de praktijk.

Docent
Annemieke Laan, is in 2006 afgestudeerd als mondhygiënist met de differentiatie jeugdzorg. Zij werkte als mondhygiëniste eerst 4 jaar in Groningen als docentinstructeur bij de Hanzehogeschool Groningen waarbij ze onder andere op de afdeling kindertandheelkunde werkte. Daarnaast werkte ze in een verwijskliniek voor kinderen en in de algemene praktijk. In 2010 is ze verhuisd en heeft ze 1 jaar als instructeur les gegeven aan mondzorgkunde studenten op de afdeling pedodontologie bij ACTA. Daarnaast werkte ze 4 jaar bij Stichting Bijzondere Tandheelkunde en heeft ze meegewerkt aan het project: “De mond niet vergeten”. Nu werkt ze in een algemene praktijk waar ze alleen kinderen en patiënten uit de bijzondere zorggroepen behandeld. Naast haar werkzaamheden als mondhygiëniste stuurt ze het preventieteam aan en is medeverantwoordelijk voor de ‘ISO 9001 voor de Zorg’ in de praktijk.

Algemene informatie
Datum: Vrijdag 15 september 2023, 9.30 – 17.00 uur
Locatie: Dental Best Practie, locatie Hoorn

Cursusprijs: € 525,-
Aantal deelnemers 20 maximaal
KRM: 6 Mondzorg-punten
CanMeds: Vakinhoudelijk handelen & Kennis en wetenschap

Inschrijven

Op de hoogte blijven

Schrijf je in voor de maandelijkse NVM- educatie nieuwsbrief.

Naam(Vereist)

Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief gaat je akkoord met onze privacyverklaring.

NVM-educatie mondhygiënisten
Molenstraat 3c
7437 AH Bathmen

T 055-3121050
E info@dentalbestpractice.nl

KvK-nr 63019035
BTW nr. NL 172214622B01