Vatbaarheid voor parodontitis: systemische of lokale risicofactoren?

Volgens de nieuwe richtlijn kies je eerder voor het paro-traject als er risicofactoren aanwezig zijn. Welke invloed systemische factoren hebben op het ontstoken parodontium wordt tijdens deze cursusdag toegelicht en de term vatbaarheid verhelderd. Daarnaast wordt de invloed van lokale risicofactoren op het parodontium besproken en ook de rol van bacteriële complexen, waarbij de vraag centraal staat of parodontitis meer is dan alleen de kolonisatie van bacteriën.

Leerdoelen
De cursist:
– heeft inzicht in de rol van roken, diabetes, voeding en stress op de parodontale gezondheid
– begrijpt de rol van hormonen en medicijnen op de parodontale gezondheid
– begrijpt de relatie van het parodontium met orthodontie, endodontologie en restauraties
– heeft inzicht in de relatie tussen occlusaal, dentaal en iatrogeen trauma en het parodontium
– begrijpt het ontstaan van een biofilm en de rol hierin van bacteriële complexen
– kent de samenstelling van het orale microbioom volgens de nieuwste analysetechnieken
– kent het synergie-dysbiose model in de verklaring voor parodontale progressie ofwel ontsteking

Werkvorm
De cursus is een interactief hoorcollege, waarbij de cursist actief participeert en bijdraagt in de kennisuitwisseling. Daarnaast wordt de leerstof toegelicht met casuïstiek.

De cursist kiest zelf het thema en in willekeurige volgorde, maar NVM-educatie adviseert de chronologiche volgorde aan te houden vanwege de parallellen met de parodontale behandeling.

Docent
Dr. Schelte Fokkema is parodontoloog en daarmee ook tandarts, maar is tevens mondhygiënist en voert al meer dan 20 jaar een verwijspraktijk voor parodontologie in Den Bosch en is inmiddels ruim 25 jaar parodontoloog erkend door de NVvP. Naast zijn klinisch werk heeft Schelte gedurende zijn gehele carrière educatie op het gebied van de parodontologie verzorgd, zowel in de vorm van bij- en nascholing alsook in de initiële opleiding. Momenteel is hij naast regulier cursusdocent ook hoofddocent bij de Leergang Parodontologie en is hij verantwoordelijk voor het curriculum. Verder is Schelte een veel gevraagd spreker op congressen of evenementen en heeft hij regelmatig zitting genomen in besturen, commissies of werkgroepen.

Algemene informatie
Datum: Vrijdag 22 September 2023, 9.00 – 17.30 uur
Locatie: Dental Best Practice, Watergoorweg 77, 3861 Nijkerk

Cursusprijs: € 525,-
Aantal deelnemers: 24 maximaal
KRM: 7 Mondzorg-punten
CanMeds: Vakinhoudelijk handelen & Kennis en wetenschap

Inschrijven

Op de hoogte blijven

Schrijf je in voor de maandelijkse NVM- educatie nieuwsbrief.

Naam(Vereist)

Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief gaat je akkoord met onze privacyverklaring.

NVM-educatie mondhygiënisten
Molenstraat 3c
7437 AH Bathmen

T 055-3121050
E info@dentalbestpractice.nl

KvK-nr 63019035
BTW nr. NL 172214622B01