Cursussen

Gedragsverandering en weerstand

Cursusdatum: do 30 sep 2021

Als mondygiënist doe je je best om een goede mondhygiëne te creëren en om de patiënt te leren over wat deze daar zelf voor kan doen. Ondanks je goede intenties..

Meer informatie

Algemene ziekten en geneesmiddelengebruik in relatie tot mondgezondheid

Cursusdatum: vr 01 okt 2021

Kennis van algemene ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en stollingsstoornissen, is een voorwaarde om als mondhygiënist verantwoord te kunnen werken. In een vergrijzende bevolking neemt het ziektepercentage toe en..

Meer informatie

Online training: Orofaciale klachten bij temporo- mandibulaire dysfunctie

Cursusdatum: di 05 okt 2021

In de mond zit de dentitie maar de mond is zoveel meer. Bij problemen in de gezondheid, stress kan dit zijn weerslag hebben op het hoofd- kaak en het kauwstelsel...

Meer informatie

Maxellence – persoonlijke ontwikkelingstraining

Startdatum: di 12 okt 2021 Einddatum: do 21 okt 2021

Je werkt hard, maar het levert niet altijd op wat je had verwacht. Je bent gelukkig, maar weet dat je nog meer uit het leven kunt halen. Je hebt plannen..

Meer informatie

Online training: Verslik je niet in mondzorg bij ouderen

Cursusdatum: di 12 okt 2021

Veel ouderen en verpleeghuisbewoners ervaren problemen met slikken en kauwen. Door deze problemen kunnen ondervoeding, maar ook een longontsteking ontstaan. Om optimaal te kunnen kauwen en slikken, moet een goede..

Meer informatie

Vatbaarheid voor parodontitis: systemische of lokale risicofactoren?

Cursusdatum: vr 15 okt 2021

Volgens de nieuwe richtlijn kies je eerder voor het paro-traject als er risicofactoren aanwezig zijn. Welke invloed systemische factoren hebben op het ontstoken parodontium wordt tijdens deze cursusdag toegelicht en..

Meer informatie

Cariësdiagnostiek en modern cariësmanagement

Cursusdatum: vr 15 okt 2021

Modern cariësmanagement behelst naast vroegtijdige detectie ook het bepalen van de activiteit van de carieuze laesie (cariësdiagnostiek) en het vaststellen van het cariësrisico van de patiënt. Hierop volgt een behandelingsaanpak..

Meer informatie

Implantologie

Cursusdatum: do 04 nov 2021

Een steeds groter wordende groep patiënten wordt behandeld met implantaten. Als gevolg hiervan bestaat een behoefte aan specifieke kennis van de peri-implantaire weefsels, de preventie van peri-implantaire ontstekingen en de..

Meer informatie

Leren kijken met je oren: de mond is meer dan een bak met tanden

Startdatum: vr 05 nov 2021 Einddatum: za 06 nov 2021

Leren kijken met je: de mond is meer dan een bak met tanden, ... waarmee we eten, praten, vrijen en de mond is een poort tussen binnen en buiten. Als..

Meer informatie

WACHTLIJST Lokale anesthesie: theoretische en praktische update

Cursusdatum: za 06 nov 2021

Hoe zat het ook alweer precies met de zenuwbanen, de keuze voor anesthesie vloeistof en eventuele medische interacties? Of ben je wel theoretisch op de hoogte, maar ben je wat..

Meer informatie

NVM-educatie mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 1985
E educatie@mondhygienisten.nl